Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere.

Tertnes Entreprenør AS har lang erfaring med montering og reparasjon av vann -og avløpsanlegg. Vi har fagkunnskapen som kreves og alle nødvendige godkjenninger. 
Vi utbedrer også skader på vann -og avløpsanlegg på oppdrag for forsikringsselskaper, og håndterer saker fra besiktigelse til ferdig utført reparasjon.
Vi samarbeider tett med rørleggerforretninger for å sikre et pålitelig kvalitetsprodukt.

I forbindelse med reparasjon av vann eller avløpsrør tilbyr vi gratis befaring, med tilbud for komplett utførelse med eller uten graving. Vi håndterer prosjektet fra søknad, utførelse til ferdigmelding av anlegg.

Vi er også behjelpelig med å finne alternative løsninger for trasévalg og materialvalg.

Ta kontakt for å få et uforpliktende tilbud!